Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 103-НС
Монтана, 23.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Вършец от квотата на ПП Български Възход

    С вх. № 204/22.03.2023 г. в РИК-Монтана е постъпило заявление от пълномощник на представляващия  ПП Български Възход на съставите на СИК в община Вършец.

    След извършена проверка РИК-Монтана констатира, че са изпълнени изискванията на за извършване на промяната.

    Предвид изложеното и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, РИК -Монтана

 

Р Е Ш И

Допуска промяна в състава на СИК съгласно направеното предложение, както следва:

ОСВОБОЖДАВА като секретар  на СИК № 121200001  Благой Цветанов Иванов.

НАЗНАЧАВА за секретар  на СИК №121200001 Величка Методиева Димитрова.

 

ОСВОБОЖДАВА като председател  на СИК № 121200015  Росица Василева Танова.

НАЗНАЧАВА за председател на СИК №121200015 Людмила Венелинова Георгиева.

 

 Анулира издадените удостоверения.

 

      На новоназначените членове да се издадат удостоверения .

      Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 23.03.2023 в 17:18 часа

Свързани решения:

54-НС/02.03.2023

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения