Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 102-НС
Монтана, 23.03.2023

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционни избирателни комисии, назначени в Община Чипровци от квотата на ПП Български Възход

    С вх. №203/22.03.2023 г. в РИК-Монтана е постъпило заявление от пълномощник на представляващия  ПП Български Възход на съставите на СИК в община Чипровци.

    След извършена проверка РИК-Монтана констатира, че са изпълнени изискванията на за извършване на промяната.

    Предвид изложеното и на основание чл.72 , ал. 1, т. 1 и 5 от Изборния кодекс, РИК -Монтана

 

Р Е Ш И

Допуска промяна в състава на СИК съгласно направеното предложение, както следва:

ОСВОБОЖДАВА като секретар  на СИК № 123600004  Цецка Кирилова Богданова.

НАЗНАЧАВА за секретар  на СИК №123600004 Димитранка Методиева Живкова.

 

  Анулира издаденото удостоверение.

 

      На новоназначения член да се издаде удостоверение.

      Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 23.03.2023 в 17:17 часа

Свързани решения:

61-НС/06.03.2023

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения