Районна избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 100-НС
Монтана, 23.03.2023

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 87 – НС от 20.03.2023 г.

На основание чл.72 , ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс  РИК - Монтана

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение № 87- НС от 20.03.2023 г., както следва:

 

Вместо ЧЛЕН на СИК - Да се ЧЕТЕ СЕКРЕТАР на СИК №121100002 община Вълчедръм.  

 

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му чрез РИК.

Председател: Пламка Христова Григорова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 23.03.2023 в 17:15 часа

Свързани решения:

87-НС/20.03.2023

Календар

Решения

  • № 215-НС / 03.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 214-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от адв. Борислав Ганчев –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

  • № 213-НС / 02.04.2023

    относно: Жалба от Жулиета Николаева Мандажиева –пълномощник на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

всички решения